Képviseleti hírek

Tisztújító közgyűlése volt a Sportszövetségek Képviseletének

2020. július 16-án tartotta tisztújító közgyűlését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sportszövetségek Képviselete a Miskolci Egyetemi Körcsarnok VIP tárgyalótermében.

Bővebben...

A Sportszövetségek Képviselete éves rendes közgyűlését tartotta

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sportszövetségek Képviselete 2018. május 8-án tartotta éves rendes közgyűlését a Jókai Mór Református Általános Iskola tantermében.

A közgyűlés megtárgyalta és elfogadta, a 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolókat, a 2018. évi pénzügyi tervet és programot. Szó esett a Képviselet jövőjéről, valamint a jelenlegi szűkös anyagi lehetőségekről.

Új elnöke lett a Sportszövetségek Képviseletének

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sportszövetségek Képviselete 2017. május 25-én tartotta éves rendes közgyűlését a Szemere u. 20. szám alatt található irodahelységében. A közgyűlést 1 perces néma főhajtással kezdtük, Szaniszló Sándor nemrégiben elhunyt elnökünk tiszteletére.

Bővebben...

Köszönetnyilvánítás

Hálásan köszönjük Mindenkinek, akik szeretett férjem, drága Édesapánk

Szaniszló Sándor

hamvainak búcsúztatásán megjelentek, vagy részvéttávirataikkal segítettek az elviselhetetlen fájdalom elviselésében. Köszönetünket fejezzük ki rokonoknak, barátoknak, munkatársaknak és ismerősöknek, a Vologda és a Daru utca lakótársainak és mindazoknak, akik lélekben velünk voltak.

Bővebben...

Búcsúzunk Sanyi Bácsitól

„Már vénülő kezemmel

Fogom meg a kezedet,

Már vénülő szememmel

Őrizem a szemedet.”

 

Fájdalommal szívünkben tudatjuk, hogy szeretett férjem, drága édesapánk

Szaniszló Sándor

életének 69. évében visszaadta lelkét teremtőjének.

Búcsúztatására 2017. április 28.-án déli 12 órakor kerül sor, a Diósgyőr-Vasgyári Református Egyházközség Miskolc, Vasgyári út 23. alatt található templomában.

A koszorúra, virágokra szánt összegeket  tisztelettel kérjük  a  templom perselyébe dobni!

 

Gyászolja felesége és két fia

Elhunyt Szaniszló Sándor a BAZ Megyei Sportszövetségek Képviseletének elnöke

A megye sporttársadalmát nagy veszteség érte.

Hosszú és méltósággal viselt szenvedés után 69 éves korában, 2017. április 19-én elhunyt Szaniszló Sándor, aki több mint egy évtizedig irányította a megyei sportági szövetségek tevékenységét.

Munkájára a precizitás az emberszeretet és a sport iránti elkötelezettség volt jellemző. Fáradtságot nem ismerve dolgozott azért, hogy megteremtse a szövetségek munkájához szükséges minimális feltételeket, életben tartsa a megye sportéletét. Ezzel párhuzamosan kedvenc sportágában, a kosárlabdában is fáradhatatlan tenni akarással tevékenykedett. Ha kellett versenybíróság elnökeként, ha kellett komisszárként, ha kellett szervezőként szolgálta a sportot, a sportolókat.

Bővebben...

Költözik a Sportszövetségek Képviselete

Tisztelt Elnök/Főtitkár Asszony/Úr!

 

Az elmúlt napok során a Teleki Tehetséggondozó Kollégiumban használt 3 helyiség további lehetősége egyre inkább ellehetetlenült, mivel a KLIK Miskolci Tankerület Igazgató Asszony szóban jóváhagyott, 2015. január 31-ig terjedő engedélye is letelt.

Az elmúlt héten a költözés szükségessége már kényszerítő erővel hatott, mivel burkoló, festő szakmunkás jelent meg, ezért a költözést nagyon rövid határidővel le kell bonyolítani.

Az előkészítést elkezdtük, szállításra nagyrészt előkészítettük azokat a dokumentumokat, amelyek a Képviselet működésével kapcsolatosak.

 

Mint azt a 2/2015. január 3-án kelt levelemben kértem, remélem, hogy a tagszövetségeink értékeiket, dokumentumaikat, fényképeiket január 31-ig már biztonságba helyezték, így csak a Képviselet dokumentumait kell biztonságba helyeznünk, az új helyiségbe szállítanunk.

Ezért az a szövetség, amelyik még bármilyen iratot, fényképet, stb. szeretne a jövendő számára megőrizni, ezen a hét végén /2015. február 13.-15. között/ még megteheti, mert a továbbiakban azokat nem tudjuk felelősséggel őrizni.

Bútort kivinni az épületből TILOS, mert az eddig használt bútorok a Pedagógiai Intézet tulajdonát képezik.

 

Működésünket a továbbiakban – mivel javaslat a tagszövetségek részéről nem volt – az Elnökség tagjai által felkutatott lehetőségek közül választottuk a Rákóczi u. 12. I. emeleti helyiségét, amely 12 m2 alapterületű és amely helyiség használati feltételeit egy éves időszakra biztosítani tudjuk.

A használat feltételeiről a későbbiekben adunk további tájékoztatást.

 

Kérnék miniden szövetségi képviselőt, hogy az értékeik megóvásáról a fent jelzett időszakban gondoskodni szíveskedjenek, amit az Elnökség nevében előre is köszönök.

 

Miskolc, 2015. február 12.

Az Elnökség tagjai nevében üdvözlettel:

 

Szaniszló Sándor s.k.

elnök

Sportszövetségek Képviselete tisztújító közgyűlését tartotta

2014. május 30-án 15.00 órától tartotta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sportszövetségek Képviselete évi rendes közgyűlését. A taggyűlésre a megyei szövetségek képviselői nagyrészt megjelentek. A határozatképesség érdekében megismételt közgyűlésre került sor, ahol már a minimális létszám jelen volt.  

Bővebben...

Boldog új évet kívánunk!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk Mindenkinek!

Meghalt dr. Molnár Pál

Életének 85. évében meghalt dr. Molnár Pál nyugalmazott Borsod-Abaúj-Zemplén megyei sportfőorvos, aki ezer szállal kötődött szűkebb pátriánk testkultúrájának szinte minden műfajához. Pályafutását a miskolci Martin telepen körzeti orvosként kezdte, a sporttal azonban már az ötvenes években eljegyezte magát.

Egykor szoros szálak fűzték az MVSC-hez, de más klubok és szakosztályok munkáját is támogatta. Versenyzők százai fordultak hozzá egészségügyi problémáikkal, sérüléseikkel és Pali bácsi – mert betegei csak így hívták – vizsgálataival mindenkinek segített. A kiváló diagnoszta hírében állt főorvos hosszú évtizedekig nélkülözhetetlen alakja volt a különböző bajnokságok keretében vívott mérkőzéseknek, versenyorvosként pedig az események ezrein szolgált. A sporttól nyugdíjba vonulása után sem szakadt el, gyakran feltűnt a meccseken, tornákon, emlékviadalokon és áldozatos munkáját számos szakmai kitüntetéssel ismerték el. 2009. december 18-án a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sportszövetségek Képviselete 80. születésnapja alkalmából megjutalmazta.

Temetéséről családja később intézkedik.

Új segítség a Sportszövetségek Képviseletének

A B.A.Z. Megyei Sportszövetségek Képviselete, ahogy már jeleztük a Teleki Tehetséggondozó Kollégium földszinti 2. szobájába költözött. A Sportintézet korábbi munkatársainak más munkahelyre kerülésével viszont nem volt olyan személy, aki a minimális szolgáltatási feladatokat el tudta volna látni.

 

Szeretném tájékoztatni a tagszervezeteinket, hogy 2013. október 7-től Balajti Szilvia /aki már volt helyettesítőként a Sportintézetben/ napi rendszerességgel a 2. számú irodában adminisztratív és bizonyos gazdasági tevékenységben minden szövetségi vezető és aktíva segítése céljából rendelkezésre áll.

 

Munkaideje:   hétfő, kedd, szerda     7.30-16.00 óráig

csütörtök 10.30- 19.00 óráig

péntek                     7.30-13.30 óráig

 

A pénzigényléssel és az elszámolásokkal kapcsolatos korábbi intézkedésem egyelőre hatályban marad.

Miskolc, 2013. október 7.

Köszönettel és üdvözlettel:

 

Szaniszló Sándor s.k.

alelnök

Elhunyt Szilágyi Dezső

77 éves korában elhunyt Szilágyi Dezső a volt megyei Sportintézet igazgatója.

Szilágyi Dezső kiváló testnevelő tanári tevékenysége után 1971-ben került a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sporthivatalba. Nyugdíjba vonulásáig a megyei sportélet irányításának minden területén dolgozott.

A területi sportigazgatás, a járási sportfelügyelői rendszer szervezése, a megyei sportági szakszövetségek mindennapi munkájának, sportszervező tevékenységének segítése is feladatai közé tartozott. Hasznos tanácsaira, önzetlen támogatására minden sportoló és sportvezető számíthatott.

Kiemelten fontosnak tartotta a lakossági szabadidősport lehetőségeinek kiterjesztését a mindennapi testmozgás elterjesztését. Sokat tett a Falusi Spartakiádok színvonalas megrendezéséért, majd a Kihívás Napja megyei elterjesztéséért.

Magánéletében is fontos szerepet játszott a sport. Nem csak hirdette a mozgás fontosságát, de példát is mutatott.

Több évtizedes pedagógiai, sportvezetői munkáját számos kitüntetéssel ismerték el.

Az örökké vidám és optimista hozzáállásával minidig erősítette a megye sportjáért tenni akarok hitét, munkájuk szükségességét. Távozásával ismét elvesztettünk egy igazi sportembert.

 

Temetése 2013. szeptember 25-én, szerdán 11 órakor lesz a miskolci Mindszenti temetőben.

 

Nordic walking ősszel is

A Magyar Olimpiai Bizottságnak és az Emberi Erőforrások minisztériumának köszönhetően újabb 5 alkalommal vehetnek részt ingyenesen nordic walking foglalkozásokon Miskolcon a Népkertben, illetve Tapolcán az érdeklődők szeptemberben és októberben, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sportszövetségek Képviselete koordinált. A program februárban indult, amit egészen júniusig vehettek igénybe az idősek és fiatalok egyaránt. Valamennyi alkalom és a különböző mozgásformákhoz való csatlakozás ingyenes, bárki bármikor bekapcsolódhat. A nordic walking botokat a szervezők továbbra is biztosítják, persze aki saját bottal szeretne részt venni, annak sincs semmi akadálya. A szervezők remélik, hogy a már megszokott társasághoz további új tagok is csatlakoznak.

 

Alkalmak:

Szeptember 17. 17.00 óra Kemény Dénes uszoda – Miskolc-Tapolca – Kemény Dénes uszoda

Szeptember 24. 17.00 óra Miskolc Népkert

Október 1. 17.00 óra Kemény Dénes uszoda – Miskolc-Tapolca – Kemény Dénes uszoda

Október 8. 17.00 óra Miskolc Népkert

Október 15. 17.00 óra Miskolc Népkert

 

További információ: www.borsodsport.hu

Sportszövetségek Képviselete közgyűlését tartotta

2013. május 29-én 16.30 órától tartotta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sportszövetségek Képviselete évi rendes közgyűlését. A taggyűlésre a megyei szövetségek képviselői szép számmal megjelentek, így a határozatképesség nem került veszélybe.

Bővebben...

Mozdulj meg tavasszal!

 

Még néhány alkalom van, hogy kipróbálja mindenki ingyenesen a nordic walking foglalkozásokat.

A Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Szabadidősport Szövetség jóvoltából a „Mozdulj meg tavasszal!” Országos Nordic Walking Program keretében további ingyenes foglalkozásokat szerveznek a Megyei Sportszövetségek Képviseletének tagjai. A Miskolc-Tapolcai Általános Iskola diákjai már 3 alkalommal tartottak nordic walking foglalkozást Bársony Ibolya vezetésével április 25-én és május 14-én és május 16-án. Az iskolában a következő alkalom a testmozgásra május 31-én lesz, amikor is a gyereknappal egybekötve lehet együtt mozogni a nordic walking botok segítségével. A szervezők természetesen továbbra is gondolnak a dolgozókra, illetve a nyugdíjasokra. Várnak minden kedves érdeklődőt a miskolci Népkertbe, illetve a nagyobb kihívást is kipróbálók számára az Egyetemi körcsarnoktól Tapolcáig és vissza lehet gyalogosan megtenni a távot.  Valamennyi alkalom és a különböző mozgásformákhoz való csatlakozás ingyenes, bárki bármikor bekapcsolódhat. A nordic walking botokat a szervezők továbbra is biztosítják, persze aki saját bottal szeretne részt venni, annak sincs semmi akadálya. Az eddig programokat nagy érdeklődés övezte a szervezők remélik, hogy a résztvevők száma nem csökken, hiszen most már a jó idő is segíti a lebonyolítást.
A még hátralévő alkalmak:
§ Május 23. 17.00 óra – Nordic walking – Népkert
§ Május 30. 17.00 óra – Nordic walking – Népkert
§ Május 31. 10.00 óra – Nordic walking – Miskolc Tapolca Kálvária
§ Május 31. 18.00 óra – Gyaloglás/Nordic walking – Egyetemi Körcsarnok – Tapolca
§ Június 6. 17.00 óra – Nordic walking – Népkert

További információk, részletes túrafelhívások: www.borsodsport.hu
Kis Virág 70/361-3475

Tisztújító közgyűlését tartja a Sportszövetségek Képviselete

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sportszövetségek Képviselete évi rendes és egyben tisztújító közgyűlését tartja 2013. május 29-én 16.30 órai kezdettel a Sportintézet III. emeleti 301-es termébe.


Napirend:
1.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sportszövetségek Képviseletének tevékenységéről szóló beszámoló.
2.) A szervezet 2012. évi mérlege és közhasznúsági jelentése.
3.) A szervezet Felügyelő Bizottságának beszámolója.
4.) A Szövetségek Képviselete 2013. évi szakmai programja.
5.) A Szövetségek Képviselete 2013. évi költségvetése.
6.) Tisztségviselők választása
7.) Felügyelő Bizottság választása
8.) Egyebek

 

Minden érintett megjelenésére feltétlenül számítunk.

Gyalogtúra mindenkinek

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sportszövetségek Képviselete a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Szabadidősport Szövetség jóvoltából az Országos Nordic Walking Program keretében gyalogtúrát hirdet 2013. május 11-én.


A./ Hosszú túra 
Találkozó:  2013. május 11. 8.00-kor Miskolc Felső-Majláth buszállomás.
Indulás:  8.15-kor induló menetrend szerinti 15-ös autóbuszjárattal.
Hazautazás: várható időpontja 13.13-kor 5-ös autóbusszal, Lillafüred, Palotaszálló megállóhelytől.

Útvonal: Ómassa- Bükki kék – Bolhási víznyelőbarlang – Jávorkút – Kühne Andor út – BNP kutatóház – Savós-völgy – Hámori-tó – Lillafüred
Táv: 13,0 km; szint: 250 m


B./ Rövid túra
Találkozó: 2013. május 11. 8.20-kor Miskolc Felső-Majláth buszállomás.
Indulás:  8.35-kor menetrend szerinti 15-ös autóbuszjárattal.
Hazautazás:  várható időpontja 13.39-kor 15-ös autóbusszal, Garadna vasútállomástól.

Útvonal: Ómassa- Jubileumi-forrás – Farkas-nyaki elágazás – Csikorgó – Szentlélek – Köpüs-forrás- Szentléleki-völgy- Heteméri-völgy – Garadna vasútállomás
Táv: 9,0 km; szint: 290 m


A szervezésben hathatós segítségünkre van a Megyei Természetjáró Szövetség és együttműködünk a Miskolc Városi Diáksport Szövetséggel.

A rendezvény Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Szabadidősport Szövetség támogatásával valósul meg.

Tovább folytatódnak a népszerű nordic walking foglalkozások

A Magyar Olimpiai Bizottságnak és az Emberi Erőforrások Minisztériumának köszönhetően 10 alkalommal vehettek részt ingyenesen nordic walking foglalkozásokon Miskolcon a Népkertben az érdeklődők ezév februárjától áprilisig, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sportszövetségek Képviselete koordinált. A kezdetektől nagyon bíztatóan alakult a létszám és voltak, akik a legzordabb időjárási körülmények között sem hagyták ki a foglalkozásokat és rótták a köröket a Népkertben. A záró alkalommal, április 18-án a rendszeresen résztvevőket egy-egy kulacssal jutalmazták a rendezők, melyet nagy örömmel vettek át az érintettek.

Jó hír, lesz folytatás

A Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Szabadidősport Szövetség jóvoltából az Országos Nordic Walking Program keretében további ingyenes foglalkozásokat szerveznek a Megyei Sportszövetségek Képviseletének tagjai. Az újabb forrásnak köszönhetően június 9-ig 15 alkalommal rendeznek nordic walking, illetve gyalogló és túra foglalkozásokat az érdeklődők számára. Valamennyi alkalom és a különböző mozgásformákhoz való csatlakozás ingyenes, bárki bármikor bekapcsolódhat. A nordic walking botokat a szervezők továbbra is biztosítják, persze aki saját bottal szeretne részt venni, annak sincs semmi akadálya.


Alkalmak:
 Április 13. 9.00 óra – túra – Majális-park
 Április 25. 17.00 óra – Nordic walking – Népkert 
 Május 2. 17.00 óra – Nordic walking – Népkert
 Május 9. 17.00 óra – Nordic walking – Népkert   
 Május 11. 9.00 óra – túra – Majális-park 
 Május 16. 17.00 óra – Gyaloglás/Nordic walking –Egyetemi Körcsarnok – Tapolca 
 Május 17. 17.00 óra – Nordic walking – Népkert 
 Május 23. 17.00 óra – Nordic walking – Népkert
 Május 30. 17.00 óra – Nordic walking – Népkert
 Május 31. 18.00 óra – Gyaloglás/Nordic walking – Egyetemi Körcsarnok – Tapolca 
 Június 6. 17.00 óra – Nordic walking – Népkert

További információk, részletes túrafelhívások: www.borsodsport.hu

 

Nagy siker volt a Farsangi Lovas Forgatag

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sportszövetségek Képviselete és a Fogyatékos Sportolók Szövetsége közös szervezésében került lebonyolításra 2013. március 1-én 10.00 órai kezdettel a Farsangi Lovas Forgatag elnevezésű rendezvény a Szirmabesenyői Király-hegyen lévő Balogh-Liget Fedeles Lovardában.

Bővebben...

Keresés

Partnerek