Pályázatok

A Tiszta Formák Alapítvány pályázati felhívása

Pályázat oktatási, nevelési, kulturális, gyermek- és tömegsport tevékenységek

támogatására

Publikálva: 2022.06.28. A következő rovatokban: KKV pályázatok, Kulturális pályázatok, Oktatási pályázatok,
Pályázatok egyéni vállalkozóknak, Pályázatok társas vállalkozásoknak, Rendezvény pályázatok, Sportpályázatok,
Pályázatok civil szervezeteknek, Pályázatok intézményeknek, Pályázatok magánszemélyeknek, Pályázatok
vállalkozásoknak, Pályázatok, csak előfizetőknek

A Tiszta Formák Alapítvány pályázati felhívása magánszemélyek, társadalmi szervezetek (alapítványok, egyesületek), sport szervezetek, valamint jogi státusszal bíró szervezetek (kft-k, bt-k) számára, oktatási, nevelési, kulturális, gyermek- és tömegsport tevékenységek támogatására.

Ki pályázhat?

Magánszemélyek

Társadalmi szervezetek (alapítványok, egyesületek)

Sport szervezetek

Jogi státusszal bíró szervezetek (kft-k, bt-k)

Mik a pályázat legfontosabb részletei?

Alapítványunk segítséget és támogatást nyújt minden olyan közösség számára ahol:

az ember boldogulását, saját társadalmi és természeti környezetével szerves egységben tekintik megvalósíthatónak

tagjai tevékeny és mértéktartó egyének közösségeit alkotják, akik embertársaikhoz bizalommal, önzetlenül, együttérzéssel és toleranciával közelítenek a világra nyitott, és a hagyományokat tisztelő közösségeket, szervezeteket működtetnek tudatosan és felelősen viszonyulnak az életünket meghatározó értékekhez.

Támogatható területek:

Oktatás, nevelés:

Támogatási irányok

Iskolák, óvodák, fejlesztő közösségek, felnőttképzések és oktatási kezdeményezések, melyek formálisan és ténylegesen is működnek ill. működni kívánnak és olyan világos és megismerhető elvekre épülő pedagógiai programmal rendelkeznek, melyek a gyermekek fejlődését és kreatív, önálló, tudatos felnőtté válását célozzák meg.

Alapítványunk segítséget és támogatást nyújt olyan projekteknél amelyek emelik az oktatás színvonalát, amelyek a hosszútávú működést és fennmaradást biztosítják, ahol a támogatásunk kiegészítő jellegű, amelyekben a projekt birtokosa a rendelkezésre bocsátott támogatásokat céljaink megfelelően, maradandóan tudja felhasználni amelyek a realitás talaján mozognak és a fejlődés üteme, nagysága, természetes és harmonikus, amelyek mögött erős közösség áll.

Kultúra:

Alapítványunk segítséget és támogatást nyújt minden olyan kulturális, színházi és zenei rendezvény számára, melyek a közösségek identitását erősítik és nem profitorientáltak, így az alábbi területeken támogat projekteket rendezvények szervezése, lebonyolítása könyvkiadás, művészeti tevékenységek (zene, tánc, film), kézművességi tevékenységek és az ezekhez a területekhez kapcsolódó eszköz beszerzések.

Gyermek- és tömegsport

Alapítványunk segítséget és támogatást nyújt sporteszközök, sportfelszerelések beszerzéséhez táborok, túrák szervezéséhez, létrejöttéhez közösségi rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához.

A pályázat beadásának formai követelményei az alábbiak:

a pályázati űrlap kötelező mezőinek – melyeket az űrlapon csillaggal jelöltünk (*) – hiánytalan kitöltése

(nyomtatóbarát verzió).

Aláírt, lepecsételt nyilatkozat szkennelt változatának feltöltése (pdf formátum).

Pályázót, eddigi tevékenységét bemutató dokumentum feltöltése (Microsoft Word formátum).

Pályázati programot részletesen bemutató dokumentum feltöltése (Microsoft Word formátum).

Pályázati program részletes költségvetését bemutató dokumentum feltöltése (Microsoft Excel, vagy

Microsoft Word formátum).

Előző éves mérlegről készült szkennelt dokumentum (pdf formátum).

Alapító okiratról készült szkennelt dokumentum (pdf formátum).

A https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke honlapról letölthető közhiteles igazolás (pdf formátum).

A támogatás odaítélését nagyon alaposan körbejárjuk: meglátogatjuk a szervezetet, megismerjük a benne dolgozó

embereket és tevékenységüket, majd egy 9 fős csoport dönti el, hogy támogatható-e a közösség és a projekt.

Támogatási gyakorlatunk szerint 10% önrésszel minden pályázónak rendelkezni kellene, különösen indokolt esetben

azonban ennél kevesebb önrészt is elfogadunk.

Ideális esetben a projekt megvalósítására fordított idő nem haladja meg az egy évet, a másfél évet azonban nem

lépheti túl.

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű. A teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.

A pályázatok befogadása folyamatos.


Pályázati felhívás - a megyei sportélet támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A MEGYEI SPORTÉLET TÁMOGATÁSÁRA

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlése a 2016. évi költségvetésében elkülönített előirányzat terhére pályázatot hirdet.

Pályázók köre: Jelen pályázati felhívásra Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű sportszakosztályok, sport tevékenységet folytató egyesületek és alapítványok nyújthatnak be támogatási igényt, versenyek, táborok, valamint rendezvények költségeinek fedezetére.

A pályázat célja: A gyermekek egészséges életmódra nevelésének elősegítése, továbbá az egyes sportágak minél szélesebb körű népszerűsítése, és Borsod-Abaúj-Zemplén megye sikeres sportolóinak versenyekre való felkészülése és részvétele támogatása.

A megpályázható összeg alsó határa 50.000,-Ft, a felső határa 250.000,-Ft, amely egyszeri, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.

Bővebben...

Pályázati felhívás - a megyei értékek támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A MEGYEI ÉRTÉKEK TÁMOGATÁSÁRA

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlése a 2016. évi költségvetésében elkülönített előirányzat terhére pályázatot hirdet.

Pályázók köre: Jelen pályázati felhívásra Borsod-Abaúj-Zemplén megye azon települési önkormányzatai nyújthatnak be támogatási igényt, akik értékei már felvételt nyertek, vagy akik a pályázati felhívás beadási határidejéig kezdeményezik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottságnál településük értékének a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktárba történő felvételét.

Bővebben...

Új felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap keretében – „Civil szervezetek működési célú támogatása 2016.”

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap 2016. évre vonatkozó működési pályázati kiírása (NEA-16-M).

Ezzel lehetőség nyílik a civil szervezetek 2016. évi működésének támogatására.

Beadási határidő: 2016. január 7.

Bővebben...

Új pályázati lehetőség - Sportágválasztó rendezvények támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet a „Sportágválasztó rendezvények támogatására”

Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2015. szeptember 11. 23:59 óra.

Bővebben...

Megjelentek a NEA 2015. évi pályázatai!

A felhívások az alábbi linken érhetők el:

http://civil.info.hu/web/nea/palyazatok

Erzsébet-tábor pályázati felhívás

Erzsébet - tábori pályázati felhívás jelent meg a közelmúltban.

A pályázati kiírás az alábbi linken található:

https://palyazatmenedzser.hu/2015/01/12/palyazat-sport-taborokban-valo-reszvetelre-erzsebet-tabor-palyazat-2015/

Benyújtási határidő: 2015. március 20.

Megjelentek a NEA pályázatok - beadás november

Megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázati felhívásai.

A sporttal kapcsolatos Mobilitás és Alkalmazkodás Kollégium működési pályázati dokumentumai az alábbi linkeken találhatók:

http://www.nea.hu/documents/10179/25818/NEA_palyazat_NEA-MA-14-M_kiiras.pdf

http://www.nea.hu/documents/10179/25818/NEA_palyazat_NEA-MA-14-M_utmutato.pdf

http://www.nea.hu/documents/10179/25818/NEA_palyazat_NEA-MA-14-M_aszf.pdf

Beadási határidő: 2013. november 27.

 

A Mobilitás és Alkalmazkodás Kollégium szakmai pályázati dokumentumai az alábbi linkeken találhatók:

http://www.nea.hu/documents/10179/25818/NEA_palyazat_NEA-MA-14-SZ_kiiras.pdf

http://www.nea.hu/documents/10179/25818/NEA_palyazat_NEA-MA-14-SZ_utmutato.pdf

http://www.nea.hu/documents/10179/25818/NEA_palyazat_NEA-MA-14-SZ_aszf.pdf

Beadási határidő: 2013. december 2.

 

Sikeres pályázatírást kívánunk!

MOB pályázatok jelentek meg a Magyar Szabadidősport Szövetség kezelésében

A Magyar Olimpiai Bizottság az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból 2013. augusztus 1-i dátummal szabadidősport témájú pályázatokat hirdet.

A MOB-KJSZE-13 pályázat kiemelt szabadidősport események megrendezésének támogatása. Az „A” és „B” kategóriában az országos kommunikációs jelentőséggel és részvétellel bíró, a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő, korábban legalább három alkalommal már megrendezett, országos szabadidősport események nyerhetnek támogatást, amelyeken a sportoló résztvevők létszáma „A” kategóriában legalább 3000 fő, illetve „B” kategóriában legalább 2000 fő.

A MOB-HSZE-13 pályázat célja a lakosság rendszeres sporttevékenységének és fizikai aktivitásának ösztönzése. „A” kategóriában a helyi jelentőséggel bíró, a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő, rendszeres szabadidősport testedzések, esetenként események támogatása a cél, melyek a pályázó szervezet tevékenységi területén képesek rendszeres sportolásra mozgósítani a lakosságot. „B” kategóriában cél a szabadidősporttal területi szinten foglalkozó sportszövetségek rendszeres testedzést biztosító tevékenységének a támogatása.

A pályázati dokumentumok megtekinthetők a pályázatkezeléssel megbízott Magyar Szabadidősport Szövetség honlapján (www.masport.hu)

 

Pályázaton szétosztható keret:

MOB-KJSZE-13 pályázaton 61.750.000 forint

MOB-HSZE-13 pályázaton 127.300.000 forint

 

A pályázatok beadási határideje:

MOB-KJSZE-13 pályázat esetében 2013 szeptember 5.

MOB-HSZE-13 esetében 2013. október 3.

 

További információ: www.masport.hu

Nemzeti Tehetség Program nyílt pályázata tehetségazonosító diák-sportversenyek támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtása érdekében nyílt pályázatot hirdet a tehetségazonosító diák-sportversenyek támogatására.
 

A pályázat célja:
·         A sportban tehetséges diákok azonosítása intézményekben.
·         A tehetségazonosító diáksport versenyek meghirdetése, megrendezése.
 

A támogatandó tevékenységek köre
·         Tehetségazonosításra alkalmas, nyáron megrendezendő sportversenyek szervezése, lebonyolítása.
·         A nyáron megrendezésre kerülő területi diáksport-versenyek meghirdetése, megrendezése, és az azokon történő részvétel biztosítása.
·         A sportban tehetséges diákok tehetségazonosító sportversenyen elért eredményeinek értékelése, jutalmazása.
 

A pályázaton legalább 300.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
 

A pályázatok beadási határideje: 2013. június 24.
 

További a pályázattal kapcsolatos információkat az alábbi honlapon találtok: http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/2013-majusi-felhivasok/tehetsegazonosito-diak
 

Megjelent a Miskolc Városi Sport Mecénás Pályázat - beadás 2013. április 26-ig

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kiírta a Sport Mecénás Pályázatát, melyre több kategóriában lehet benyújtani a pályázatokat.

Beadási határidő: 2013. április 26.

A pályázati dokumentáció az alábbi linken található:

http://www.miskolc.hu/dokumentum/palyazati-felhivas-sport-mecenas-2013

 

MOL Tehetségtámogató Program pályázati felhívása

A MOL Tehetségtámogató Program fiatal sportolók támogatását tűzte ki célul, akik már bizonyították tehetségüket országos vagy nemzetközi versenyeken, továbblépésükhöz azonban anyagi segítségre van szükségük. A nyertesek eszköztámogatásban vagy útiköltség-támogatásban részesülnek. 2013-ban a pályázatok postára adásának határideje március 29.

Bővebben...

Megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap szakmai pályázatai

Március 25-beadási határidővel jelentek meg a Nemzeti Együttműködési Alap  szakmai  pályázatai.  Valamennyi kollégiumnál pályázhatnak

•      szövetségek (civil törvény alapján az alapítványok és egyesületek alkotják)

•      alapítványok

•      egyesületek

Nem nyújthat be pályázatot az a közhasznú jogállású civil szervezet, amelynek éves bevétele az utolsó lezárt üzleti évben meghaladja az 50 millió forintot.

Bővebben...

Sporttelep-felújítási program indul

Sporttelep-felújítási program indul – új, tao előminősítéses pályázatot hirdet az MLSZ - ezzel a címmel jelent meg cikk az MLSZ honlapján, melyet az alábbi linken olvashatnak az érdeklődők:

http://www.mlsz.hu/2013/02/sporttelep-felujitasi-program-indul-uj-tao-elominositeses-palyazatot-hirdet-az-mlsz/

A pályázatokat 2013. február 5-től kezdve, 2013. március 8-ig az MLSZ online rendszerében lehet benyújtani az alábbi linkre kattintva: http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2013/

 

Pályázat általános iskolák és testnevelőik részére kézilabda témakörben

A Magyar Kézilabda Szövetség pályázatot ír ki általános iskolák és testnevelőik számára. Pályamunkát azon általános iskolák nyújthatnak be, amelyek vállalják, hogy az intézményben a programban részt vevő testnevelő kézilabdát oktat, diáksport keretében kézilabda edzéseket tart az MKSZ által kiadásra kerülő oktatási kézikönyv alapján.

A nyertes pályázók testnevelőinek az MKSZ tiszteletdíjat folyósít. Az intézmények a szövetség ellenőrzése és segítsége mellett oktathatják kézilabdára tanulóit.
Beadási határidő: 2013. március 1.

Pályázati kiírás:
http://www.keziszovetseg.hu/upload/file/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s%20%C3%A1ltal%C3%A1nos%20iskol%C3%A1k%20r%C3%A9sz%C3%A9re_20120103.pdf

Pályázati lehetőségek diáksport versenyekre, illetve sportversenyekre

Az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő által nemrégiben kiírt pályázatok:

http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/palyazati-felhivasok/2012-2013-tanevben

http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/palyazati-felhivasok/tehetseges-fiatalok

Beadási határidő: 2013. január 21.
A beadás módja: Internetes EPER rendszerben (www.eper.hu)

Megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatának kiírása

 Megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatának kiírása.

Beadási határidő: 2012. december 10.

A kiírást az alábbi linken olvasható:

http://civil.kormany.hu/palyazati-kiirasok?nea-2013-egyseges-mukodesi-palyazat

 

Sikeres pályázást kívánunk!

 

Új pályázati lehetőségek a szabadidősport területén

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) új pályázatokat írt ki, melyek a szabadidősport terülén jelenthetnek plussz forrást a sportegyesületek, sportszervezetek számára.

A pályázati kiírások az alábbi linken találhatók:

http://www.masport.hu/palyazat/letoltesek/letoltheto+dokumentumok+palyazatokhoz+1.html

 

Pályázati információs nap április 18-án Miskolcon

MEGHÍVÓ
információs és tanácsadó nap

A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet az 1995. évi LXIV. törvény a Gyermek- és Ifjúsági Alapról, valamint a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványról, a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet, valamint a 2/1999. (IX.24.) ISM rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet három kategóriában:

IFJ-GY-12-A
Határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatása.

Bővebben...

Tájékoztató a NEA pályázatáról - közvetlenül a sportot képviselőktől

A Nemzeti Együttmőködési Alap (korábban NCA) működési pályázata megjelent, ahogy már korábban jeleztük.
Alábbi linken megtalálják a pályázati kiírást és útmutatót. Beadási határidő: 2012. május 4.

http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1980&cikkid=10376&listabol=1
 
A sportot képviselő testületi tagok 2012. április 26-án tájékoztatót tartanak az aktuális tudnivalókról.

Helye: Magyar Sport Háza, földszinti tanácsterem

Ideje: 2012. április 26. 10.00 óra

Bővebben...

Keresés

Partnerek