XXVII. DR. BOROSI LÁSZLÓ TEREMLABDARÚGÓ EMLÉKTORNA kiírása - 2012. évre

XXVII. DR. BOROSI LÁSZLÓ TEREMLABDARÚGÓ EMLÉKTORNA
VERSENYKIÍRÁSA
2012. év

 

 

1./ A torna célja:
Dr. Borosi Lászlónak, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Labdarúgó Szövetség volt elnökének tiszteletére évenként ismétlődő emléktorna megrendezése.
B.A.Z. megye területén működő NB-s és megyei bajnokságokban szereplő felnőtt csapatok jobb szakmai felkészülésének elősegítése.

2./ A torna rendezője:
Az MLSZ. B.A.Z. Megyei Igazgatósága és a Miskolc Városi Szabadidőközpont.
A döntő Versenybizottsága:
  Elnök: Balázs András      
  Tagok: Andó József   dr. Engel György        Friedl Csaba          
A selejtezők során a Versenybizottság elnöke a LSZ. képviselője, tagjai a helyi rendezők által megbízott személyek, legalább 3 fő.

3./ A torna helye és ideje:
A selejtező mérkőzések Bőcs, Cigánd, Encs, Felsőzsolca, Mezőkövesd, Miskolc, Putnok, Sátoraljaújhely, Szikszó, Tiszaújváros, helyszíneken kerülnek lebonyolításra.
Selejtezők: 2012. január 28. - január 29.
Negyeddöntők, elődöntők, döntő:  2012. február 4. – február 5.

4./ A torna résztvevői:
Az NB-s és megyei bajnokságokban (M. I. M. II.) szereplő felnőtt, nem tartalék csapatok, valamint a M. III-as versenybizottságok által szervezett teremtornák 1. helyezett csapatai. A tornára legfeljebb 72 csapat (beleértve a M. III-as résztvevőket is) nevezését fogadja el a Versenybizottság.
A nevezések elfogadásánál a határidőre beérkezett, hiánytalanul (nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatával ellátott) kitöltött nevezési lapok beérkezésének időrendi sorrendje az elsődleges szempont.

5./ A helyezések eldöntése:
Rendes játékidőben elért győzelemért 3 pont, döntetlen mérkőzés végeredményt követő büntetőpontról végzett rúgásokkal szerzett győzelemért 2 pont, vereség esetén 1 pont illeti meg a csapatot.
Vesztes mérkőzés után nem jár pont.
Azonos pontszám esetén az alábbi sorrend dönt:
- több győzelem
- egymás ellen játszott mérkőzésen szerzett több pont
   - egymás ellen játszott mérkőzés(ek) gólkülönbsége
   - egymás ellen játszott mérkőzés(ek)en rúgott több gól
   - az összes lejátszott csoportmérkőzés gólkülönbsége
   - a csoportmérkőzésen rúgott több gól
- sorsolás dönt.

6./ A torna lebonyolítása:
a./ Selejtezők:
A nevezett csapatok 11 csoportba kerülnek besorolásra.
A csapatok a csoportokon belül körmérkőzést játszanak, amelynek alapján kialakul a végső sorrend az 5./-ben leírtak szerint.
A csoportelsők, valamint az előző évi tornagyőztes (Tiszaújváros) jutnak a 2012. február 4-én Tiszaújvárosban, és Felsőzsolcán lebonyolításra kerülő negyeddöntőbe.
b./ Negyeddöntő, elődöntő, döntő:
A negyeddöntő csoportbeosztására, a sorsolásra 2012. január 30-én 17.00 órától kerül sor.
A negyeddöntőbe bejutott 12 csapat 2 csoportba kerül beosztásra ("A" és "B" csoport).
A csoportokon belül a csapatok körmérkőzést játszanak, amelyek után - az 5./-ben leírtak szerint - kialakul a csoportok sorrendje.

A döntőbe jutásért A1-B2, A2-B1 elődöntőkre kerül sor. A vesztesek a 3. helyért, a győztesek a tornagyőzelemért mérkőznek. Ezen találkozók játékideje 2x20 perc!

7./ Díjazás:
A tornagyőztes egy évre elnyeri a torna névadójáról elnevezett vándorserleget.
Az 1-3. helyezett csapatok kupa díjazásban részesülnek.
Különdíjban részesül a szervezők, résztvevők által legjobbnak ítélt kapus és mezőnyjátékos, valamint a torna gólkirálya.
(A gólkirályi címnél csak a negyeddöntő csoportmérkőzésein és az elődöntőkön, helyosztókon rendes játékidőben elért gólok jöhetnek számításba. Azonos elért gól esetén a kevesebb játszott mérkőzés, ha ez is megegyezik, végső esetben sorsolás dönt a címről.)
A torna 1- 4. helyezett csapatai oklevél díjazásban is részesülnek.

8./ Költségek:
a./ A torna díjazását (kupa, oklevél, különdíjak) a rendező biztosítja.
A részvétel költségei (utazás, étkezés) a csapatokat terhelik.
b./ játékvezetői díj: 1.500,- Ft/mérkőzés, melyből a törvény által előírt SZJA előleget, és egyéb járulékokat le kell vonni.
A vidéki helyszínre történő utazáshoz egy napon egy fő részére személygépkocsi költségtérítés számolható el a vonatkozó rendelkezések figyelembevételével.
A játékvezetői díjat, illetve utazási költségtérítést az LSZ. Megyei Igazgatósága rendezi.

9./ Nevezés:
A Versenybizottság által kiküldött nevezési lapokat 2012. január 18-án 16:00 óráig kell visszajuttatni, csatolva a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat fénymásolatát.
Csak az előzőekben leírtaknak megfelelő módon határidőig beérkezett nevezést fogad el a Versenybizottság!
Nevezési díj: 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint/csapat.

10./Játékjogosultság:
A torna mérkőzésein a nevezett csapathoz igazolt, érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező játékosok szerepelhetnek.
Szerepelhet az a játékos, aki a nagypályás bajnoki mérkőzésen kiállításra került és meghatározott számú bajnoki mérkőzéstől tiltották el.
Nincs játékjogosultsága annak a játékosnak, akit meghatározott ideig tiltottak el, s eltiltása a torna mérkőzéseinek időpontjában még érvényben van.
A sportszervezet a felelős azért, hogy csak játékjogosultsággal rendelkező játékost szerepeltethet csapatában!
Amennyiben a sportszervezet és a játékos a játékjogosultságra vonatkozó rendelkezést megszegi, óvás esetén a Versenybizottság a 3 pontot 3-0-ás gólkülönbséggel a vétlen csapat javára igazolja, s a vétkes játékost kizárja a torna további küzdelmeiből.

11./Játékidő:
A játékidő 2x15 perc, 2 perc szünettel, az elődöntők és helyosztók játékideje 2x20 perc!
A játékidőt a Versenybizottság méri.
Ugyancsak a Versenybizottság kíséri figyelemmel a kiállításokból eltelt idő mérését, engedi be a játékost az időleges kiállítás letelte után. (A kiállítási idő mérése akkor kezdődik, amikor a kiállított játékos a játékteret elhagyta, s a megszakítás után a játék újraindul.)

12./ Játékszabályok:
a./ Minden mérkőzésre 17 fő játékjogosultsággal (10./ pont) rendelkező játékos nevezhető.
A kezdőcsapat 6 játékosból (1 fő kapus, 5 fő mezőnyjátékos) áll.
A mérkőzés csak akkor kezdhető el, ha egy csapatból legalább 4 (négy) játékra kész labdarúgó tartózkodik a játéktéren.
A kiírt mérkőzés-kezdési időpont után várakozás nincs!
Amennyiben valamely csapat hibájából a mérkőzés elmarad, az eredményt 3 ponttal és 3-0-ás gólkülönbséggel a vétlen csapat javára igazolja a Versenybizottság.
Ha mindkét csapat vétkes az elmaradásban a mérkőzés lejátszottnak tekintendő azzal, hogy egyik csapat sem kap pontot. 
A játékosok csak gumitalpú (terem) labdarúgó cipőben szerepelhetnek, sípcsontvédő használata ajánlott.
A cserejátékosok a saját kapujuk mögött, vagy az oldalvonal mentén, saját térfelükön elhelyezett kispadon foglalnak helyet.
A cserék korlátlan számban, a mérkőzés teljes játékideje alatt alkalmazhatók, akkor is, ha a labda játékban van.
Szabályos csere: a pályán lévő játékos (ok) előbb lemegy (lemennek) a kapu mögött, vagy az oldalvonal mentén lévő cserepadnál, s csak ennek megtörténte után léphet (nek) pályára a cserejátékos (ok).
Szabálytalan csere esetén a játékvezető 2 perces kiállítással köteles büntetni a vétkes csapatot.
A lehívandó játékost a vétkes csapat vezetője jelöli ki.
Ha bármelyik csapat létszáma kiállítások következtében 3 főre csökken, a mérkőzést be kell szüntetni.
b./ Mérkőzés-jegyzőkönyvet a Versenybizottság biztosít.
A név, mezszám szerint kitöltött jegyzőkönyvet és az igazolásokat a csapatvezető köteles a mérkőzés sorsolásban feltüntetett időpontjánál legalább 1/2 órával korábban átadni a Versenybizottság részére, amely ellenőrzi azokat.
c./ A torna mérkőzései kispályás labdarúgásra alkalmas játéktéren, 2x5 m-es kapukkal, egy játékvezető bíráskodása mellett nyernek megrendezést.
A labda játékon kívülre kerül, ha az oldal-, illetve az alapvonalon, vagy a palánk vonalában elhagyja játékteret.
Miskolcon a játékteret körben palánk határolja, a többi helyszínen a helyi sajátosságok figyelembevételével a mérkőzéssorozat megkezdése előtti technikai értekezleten kell döntést hozni valamennyi érdekelt csapat és a játékvezetők bevonásával arra vonatkozólag, hogy a labda mikor kerül játékon kívülre.
E döntés a mérkőzéssorozat folyamán a későbbiekben nem változtatható meg!
d./ A partdobás elvégzése történhet kézzel, vagy lábbal. Partdobás (rúgás) esetén az ellenfél játékosa köteles legalább 3 m-re eltávolodni a labdától.
Partdobásból (rúgásból) közvetlenül nem érhető el gól!
e./ Védőjátékosról - kapusról is!!! - alapvonalon kívülre került labda esetén szögletrúgás következik.
Szögletrúgás esetén az ellenfél játékosa legalább 5 m-re köteles eltávolodni a labdától.
f./ A támadójátékosról alapvonalon kívülre került labdát csak a kapus hozhatja játékba kézzel, vagy lábbal is. A labda akkor kerül játékba, ha a büntetőterületet elhagyta.
A kapus kidobása, kirúgása a félpályán túlra is szabályos.
Kapukirúgásból, kapuskidobásból közvetlenül nem érhető el gól!
Amennyiben a játékban lévő labdát a kapus az ellenfél kapujába dobja, gólt kell ítélni.
g./ A félidők megkezdésekor, illetve szabályos gól elérése után a játék kezdőrúgással folytatódik.
Kezdőrúgásból közvetlenül gól érhető el!
h./ Ha a játékvezető a játékot megállítja (sérülés, idegen személy labdaérintése stb.) azt labdaejtéssel kell folytatni.
Labdaejtést a büntetőterületen belül nem lehet végrehajtani, ilyen esetben azt a büntetővonal (6 m-es) azon pontján kell elvégezni, amely legközelebb esik a labda játék-megszakítás pillanatában való helyéhez.
i./ Ha a labda a mennyezetet éri, a játék partdobással (rúgással) folytatódik, melyet az a csapat jogosult elvégezni, melynek ellenfele érintette utoljára a mennyezetet érő labdát.
j./ Amennyiben saját játékostárs által végzett partdobás(rúgás) alkalmával, vagy szándékosan lábbal a kapushoz történt labdatovábbítást követően a kapus a labdát a büntetőterületen belül kézzel érinti, az ellenfél javára közvetett szabadrúgást kell ítélni.
A közvetett szabadrúgást a 6-os vonal azon pontjáról kell elvégezni, amely legközelebb van a kapus kézzel történt labdaérintésének helyéhez.
k./ A kapuk előtti 6 m-es vonal büntetőterületet határol.
A büntetőterületen belül védőcsapat által elkövetett olyan szabálytalanság esetén, amely a mezőnyben közvetlen szabadrúgást vonna maga után, büntetőrúgást kell ítélni.
A büntetőrúgást 9 m-ről a szaggatott vonalról kell elvégezni.
Büntetőrúgás esetén a játékosoknak - a játékvezető által előzőleg azonosított büntetőrúgást végző játékos és a kapus kivételével - a labda vonala mögött és a labdától legalább 3 m-re kell helyezkedniük úgy, hogy a rúgó játékost az ellenfél a büntető elvégzésében nem akadályozhatja.
A rúgás elvégzése előtt a kapus a kapuvonalon a kapufák között mozoghat.
l./ Szabadrúgás esetén az ellenfél játékosainak legalább 5 (öt) méterre kell helyezkedniük a labdától.

13./ A torna fegyelmi ügyei:
A torna folyamán 2 és 5 perces, valamint végleges kiállítás alkalmazható.
Egy mérkőzésen ugyanazon játékos második 2 perces, vagy egyszeri 5 perces büntetése után nem szerepelhet.
A büntetés letöltését követően helyette egy cserejátékos léphet pályára.
A véglegesen kiállított játékos helyére cserejátékos nem állítható be.
A véglegesen kiállított játékos a torna soronkövetkező mérkőzésen automatikusan nem szerepelhet.
Súlyos szabálysértés esetén a Versenybizottság a torna további mérkőzéseiről kizárhatja a játékost, illetve élhet azzal a jogával, hogy a játékossal szemben további fegyelmi eljárás lefolytatását kérje az illetékes Fegyelmi bizottságtól.

14./ Óvás:
A mérkőzés eredménye ellen óvást 2.000,- Ft, azaz Kettőezer forint óvási díj egyidejű befizetése mellett írásban, 2 (kettő) példányban a mérkőzést követő 10 percen belül lehet a Versenybizottságnak benyújtani.
A határidő elmulasztása esetén a bizottság az óvást érdemben nem tárgyalja, illetve az óvási iratot nem veszi át!
A Versenybizottság döntése végleges, ellene fellebbezésnek, panasznak helye nincs!

15./ Egyéb rendelkezések:
A torna mérkőzései során a játékvezetőknek a sárga, piros lapokat nem kell alkalmazniuk.
A kiállítást, annak időtartamát kézfelmutatással, szükség esetén szóban közölje a Versenybizottsággal és a játékossal.
Minden csapat köteles mérkőzéslabdát és két garnitúra, egymástól elütő színű felszerelést magával hozni.
A mérkőzés előtt egyezzenek meg a csapatok arról, hogy ki milyen színű mezben játszik.
A sorsolásban elől álló csapat köteles igazodni ellenfeléhez és biztosítani a mérkőzéslabdát.
Ügyeletes orvosról a torna rendezőjének kell gondoskodni.

16./ A büntetőpontról végzett rúgások, döntetlenül végződött mérkőzések győztesének meghatározására:
Döntetlenül végződött mérkőzések esetén a büntetőpontról végzett rúgások - amelyek nem képezik a mérkőzés részét - döntenek arról, hogy melyik csapat szerez 2 vagy 1 pontot, illetve nyeri el a kitűzött díjat.
Ennek során a következők szerint kell eljárni:
a./ A játékvezető kijelöli azt a kaput, amelyre a rúgásokat elvégzik.
b./ Pénzfeldobással sorsol annak eldöntésére, hogy melyik csapat végzi az első rúgást.
c./ Az az 5-5 játékos, aki a mérkőzés lefújásakor a játéktéren van, felváltva végez egy-egy (csapatonként öt-öt) rúgást.
Ha valamelyik csapat kiállítás következtében ötnél kevesebb játékossal fejezi be a mérkőzést, a cserejátékosok közül kell játékost (játékosokat) kijelölni, hogy mindkét csapatban öt-öt játékos vegyen részt a rúgásokban.
Nem végezhet büntetőrúgást az a játékos, aki a mérkőzés lefújásakor kiállítás miatti büntetését töltötte.
d./ Ha mindkét csapat elvégezte az 5-5 rúgást és egyforma számú gólt rúgott, vagy egyik sem rúgott gólt, a rúgásokat folytatni kell az eddigi sorrendben, úgy, hogy további egy-egy játékos végez büntetőrúgást mindaddig, amíg mindkét csapat egyenlő számú rúgása mellett az egyik csapat egy góllal többet ér el, mint a másik.
A hatodik büntetőrúgást azoknak a játékosoknak kell elvégezniük, akik a mérkőzés lefújásakor a játéktéren tartózkodtak és az első 5-5 rúgásból kimaradtak.
Ha valamelyik csapatnál ez utóbbira kiállítás miatt nincs lehetőség, a következő rúgást egy játékjogosult cserejátékosnak kell elvégeznie.
e./ Miután már valamennyi cserejátékos is rúgott kapura és az azonos számú rúgások mellett még mindig egyenlő az állás, ismét a c./ pontban felsorolt játékosok következnek az eredeti sorrendben.
Amennyiben a fent leírtakat valamelyik csapat megszegi, óvás esetén ellenfelét illeti a 2 pont.

Záradék:
Jelen Versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben a Versenybizottság hoz döntést, mely döntés végleges, ellene további fellebbezésnek, panasznak nincs helye.

A Versenykiírás érvényes a Dr. Borosi László teremlabdarúgó torna 2012. évi mérkőzéseire.


VERSENYBIZOTTSÁG


ÖLTÖZŐBEN HAGYOTT TÁRGYAKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK!!!

Keresés

Partnerek